Den Blå Foreningsby

Hvad er foreningsbyen?

 • Den Blå Foreningsby er et sted, hvor foreninger, der har aktiviteter til vands eller til lands på Amager Strand, kan opbevare deres grej og udstyr.
 • Der er ingen hal, baner, omklædningsrum eller ’rigtige’ indendørs lokaler – der kun en rummelig bygning, hvor foreninger kan leje depotplads og få adgang til en fælles pulje af udstyr. Der er også et overdækket mødested, hvor man kan mødes før og efter aktiviteterne. Udenfor er der plads til at foreningerne kan samles om grill og hygge, så det sociale foreningsliv også kan blomstre.
 • Men foreningsbyen er ikke bare en stor garage. ’Den Blå Foreningsby’ er en forening med vedtægter og en demokratisk valgt bestyrelse. Via jeres medlemskab er I med til at udvikle foreningsbyen.
 • Vores ambition er i fællesskab at udvikle et samlingspunkt for foreningslivet omkring Amager Strand for foreninger, hvis fokus er natur, friluftsliv, idræt og sundhed.
 • Vi drømmer om at kunne skabe rammen om nye samarbejder og sociale forbindelser på kryds og tværs mellem foreningerne – og om meget mere aktivitet til vands og til lands på stranden!

Læs mere om alle detaljerne her…

Hvor ligger foreningsbyen og hvordan kommer man derhen?

 • Den Blå Foreningsby ligger på Øresundsstien 7A, helt ude på nordspidsen af Amager Strand i forlængelse af Øresundsvej.
 • Der er god offentlig transport til foreningsbyen. Øresund metrostation ligger kun 5 minutter væk, og der er gang- og cykelsti videre ud på stranden fra Amager Strandvej. Biler må parkere langs Amager Strandvej (men der kan selvfølgelig læsses af og på ude ved foreningsbyen, når man har brug for det).

 

Hvordan fungerer foreningsbyen?

 • Foreningsbyens overordnede princip er ’noget for noget’!
 • Når din forening lejer opbevaringsplads i bygningen, forpligter den sig samtidig til at stille noget til rådighed for foreningsbyen – udstyr, arbejdskraft, undervisning eller arrangementer for de andre foreninger eller offentligheden. Hvad foreningerne hver især har at byde ind med, aftales nærmere i forbindelse med optagelse i foreningsbyen.
 • Til gengæld får jeres forening adgang til en fælles pulje af udstyr, som Den Blå Foreningsby stiller til rådighed. På den måde får din forening nye aktivitetsmuligheder, som I måske ikke havde før.
 • I får også mulighed for at involvere jer i foreningsbyens bestyrelsesarbejde, og på den måde være med til at videreudvikle foreningsbyens muligheder og aktiviteter.

 

Hvad forpligter man sig til?

 • Ved optagelse i foreningsbyen forpligter man sig til at indgå aktivt i foreningsfællesskabet.
 • Det betyder, at man som nævnt ovenfor, stiller sin arbejdskraft og måske også noget af sit udstyr til rådighed for foreningsbyen. Det er dog ikke sådan, at man skal stille alt sit udstyr til rådighed. Nogle ting er naturligvis foreningens ’private’ ejendom og opbevares i foreningens private, lejede depotrum, og så kan man give sit bidrag til foreningsbyen på en af de andre måder, som er nævnt ovenfor.
 • Man forpligter sig også til at deltage i aktiviteterne i Den Blå Foreningsby’s årshjul, som i øjeblikket omfatter 1-2 arbejdsweekender samt deltagelse i et årligt Åbent-Hus-arrangement for offentligheden og ’Naturens Dag’ i september.
 • Man indgår desuden i en turnusordning om oprydning samt lettere drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

 

Hvad koster det?

 • Hver medlemsforening betaler et årligt kontingent.
 • Kontingentets størrelse fastlægges ud fra, hvad man optager af plads i foreningsbyen, hvilket fællesgrej man stiller til rådighed for foreningsbyen, og hvilket fællesgrej, man skal have adgang til.
 • Medlemsskabet giver altid adgang til brug af grundpuljen af fælles udstyr, som omfatter bl.a. ……..
 • Ved tegning af ’særpakken’ får man desuden adgang til det fællesgrej, som kræver særlig uddannelse (fx kajakker, SUP-boards, mv.).

 

Grundpakke:                   Medlemskab + leje af en lille boks, pris: 1.800 kr. pr. år

(b x h x d = ca. 60 x 100 x 80 cm)

Stor pakke:

Medlemskab + leje af en stor boks, pris: 4.000 kr. pr. år

(b x h x d = fx 120 x 180 x 160 cm, men flere størrelser findes)

Særpakke: Medlemskab + leje af boks + adgang til særligt fællesgrej, pris: 4.000-6.000 kr. pr. år (boksstørrelse samt kontingentets størrelse fastlægges i hvert tilfælde ud fra en konkret vurdering)

 

 • Skoler og paraplyorganisationer kan også tegne medlemskab af foreningsbyen.

Pris: 6.000-10.000 kr. pr. år (inkl. leje af boks). Prisen afhænger af, hvad der ønskes adgang til).

 

 • Arrangører af events og begivenheder på stranden kan leje opbevaringsplads i foreningsbyen i arrangementsperioden.

Pris: aftales individuelt efter pladsforbrug og øvrige behov.

 

 • Det er muligt at leje flere bokse, hvis man har brug for det.

 

 

Hvem kan blive medlemmer af foreningsbyen?

 • Jeres forening skal kunne bruge Amager Strands vand- og landarealer til jeres aktiviteter.
 • I skal være indforstået med de principper, der er beskrevet under ’ Hvordan fungerer det?’ og ’ Hvad forpligter man sig til?’. Læs også menupunktet ’Kriterier for optagelse’.
 • Foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge, har førsteprioritet til at blive medlemmer af foreningsbyen, hvis der på et tidspunkt ikke er plads til alle, der ønsker optagelse.
 • Det er altid foreningsbyens bestyrelse, der afgør, om en forening opfylder optagelseskriterierne og om den kan optages i foreningsbyen.

 

Hvordan søger min forening om medlemskab?

 • Læs foreningsbyens vedtægter og optagelseskriterier.
 • Hvis I vurderer, at jeres forening passer ind, så udfyld ansøgningsblanketten og send den ind.
 • Ansøgningsblanketter kan indsendes hele året.
 • Der vil være ca. 4 ugers behandlingstid på jeres ansøgning.

Vi håber, I har lyst til at være med til at skabe en fantastisk foreningsby!

Lukket for kommentarer.